Extra årsmöte 22-03-13

 

KALLELSE

extra årsmöte för

Östhammars Hundungdom

 

Med anledning av att ev lägga klubben vilande om inte styrelse kan utses

 

Mötet är digitalt via Teams den 13 mars 2022 kl 14.00

Länk finns på hemsidan osthammarshu.se och i vår facebookgrupp Östhammar hundungdom

 

Väl mött

Styrelsen

Länk till mötet

https://teams.live.com/meet/9476623872099  

 

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balansräkning
Förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag