Årsmöte 23/2 2020

Den 23/2 kl 15.00 är Vinkelboda i Östhammar (Stångörsgatan 3) bokat för årsmöte i Östhammars Hundungdom. Vi börjar med en föreläsning, se mer i inbjudan nedan.

Kallelse och övriga dokument publiceras framöver.

Kom ihåg att det är ni medlemmar som gör klubben. Utöver sedvanlig dagordning finns möjlighet att tillsammans spåna på idéer och aktiviteter.

 Inbjudan till föreläsning och årsmöte
Dagordning 200223
 Verksamhetsberättelse 2019
 Valberedningens förslag till val

Mejla till osthammarshu@gmail.com om du vill få ut dessa dokument innan mötet:
 Årsberättelse med resultat- och balansräkning
 Revisorernas berättelse

//Styrelsen