INSTÄLLD Barn- och ungdomsdag den 18/8

Vi har tyvärr fått ställa in barn- och ungdomsdagen pga för få anmälda! 

 

Nu börjar detaljerna kring barn- och ungdomsdagen bli klara och inbjudan kommer här.

Återigen vill vi rikta ett stort tack till Lindbergs Stenugnsbageri och ICA Supermarket Gimo för att ni hjälper oss att hålla nere deltagarkostnaden. Vi hoppas fortfarande att något företag till nappar och vill hjälpa till.

Sprid gärna denna dag bland alla hundmänniskor ni känner, ju fler desto roligare kommer vi att få.

Vi i styrelsen hoppas att träffa er mellan 6-25år den 18/8.

Hoppas vi ses och får en härlig dag tillsammans med våra hundar!