Info från styrelsemöte 19/4

Det känns som världen till viss del har stannat och så även det mesta vad gäller föreningslivet pga Covid-19 (corona). Men delar av styrelsen samlades utomhus på klubben för att kunna genomföra ett styrelsemöte och blicka framåt.

Vi valde i år att schemalägga gräsklippningen varannan vecka på styrelsen och lämna varannan vecka vakant för medlemmar. Alla som nyttjar anläggningen vill kanske bidra till en fin träningsyta hoppas vi! Vill du hjälpa till men ingen av de vakanta veckorna passar dig? Hittar du en vecka som du vill ansvara för? Meddela styrelsen så hjälper vi till att stuva om och uppdatera klippschema. Se schema här(uppdaterat 5/6): gräsklippning

Hundar utan hem-promenaden är inställd pga Covid-19 men den körs digitalt istället, ett separat inlägg finns på hemsidan.

Det mesta är tyvärr inställt i dessa tider men vi hoppas kunna ha KM i höst bland annat som styrelsen börjar titta på.

Sittande kassör kommer att avgå vid nästa årsmöte. Finns det någon utav våra medlemmar som är nyfiken på denna post? Kontakta styrelsen eller valberedningen (sammankallande Linnea Johansson) redan nu.

Vi vill lyfta ett tack till våra friska medlemmar som i den rådande situation vi lever i just nu ändå håller och deltar på kurser och ringträningar (enligt de restriktioner som finns) och på detta sätt stödjer klubben. Tack för ert deltagande och för att alla visar stor respekt mot varandra.

Nästa styrelsemöte har vi den 7/6.

Ta väl hand om er där ute och hoppas vi under sommaren kan och får ses på klubben i ett friskare samhälle!
//Styrelsen