Östhammars hundungdoms anpassningar rörande spridningen av coronaviruset. 

Hej alla medlemmar (och andra som önskar närvara på klubbens aktiviteter)!

Vi har idag, 26/3, fått strikta restriktioner från SKK/SHU om hur verksamheter får bedrivas nu i corona-tider. Restriktionerna gäller från nu och till och med 31 maj 2020 (med risk för förlängning).

Detta medför att vi måste göra vissa åtgärder i våra aktiviteter m.m.

*Arbetsdag den 19/4 är INSTÄLLD. Styrelsen ser till så att agilityhinder plockas fram allt eftersom.

* Klubbhuset kommer inte städas för våren utan hålles stängd tillsvidare. Endast ansvarig instruktör/ledare får beträda klubbhuset för att hämta nödvändig utrustning.

* Kurser/ringträningar planeras tillsvidare att hållas, allt sker utomhus. Max 10 deltagare/ gång ink instruktör/ledare. Endast öppet för personer från region Uppsala/uppsala län (se karta längre ner). Inget fika kommer serveras utan man får i så fall medtaga eget och förtäras utomhus.

* I och med den strikta begränsningen om 10 deltagare/gång får endast anmälda deltagare vistas på klubben på bokade tider. Tänk på att inte ta med dig någon familjemedlem/vän!

*Anhörig till deltagande barn på kurs/träning kan eventuellt närvara efter överenskommelse med instruktör/ledare för att stämma av antal anmälda så vi inte överstiger 10st på plats.

* Har du anmält dig till kurs men känner att du på grund av rådande situation inte vill deltaga gäller inte längre den bindande anmälan utan hela avgiften betalas tillbaka.

* Enskild träning på anläggningen anser vi får fortlöpa. Håll koll på kalendern på hemsidan om anläggningen är bokad eller inte.

* Östhammars Hundungdom kommer inte organisera några hundpromenader under denna period. Där kan vi inte säkerställa hur många som närvarar och då kan klubben i dagsläget inte ta det ansvaret. Vi önskar att detta respekteras och att man får ordna eget promenadsällskap på annat sätt så länge.

*I övrigt gäller eget ansvar att följa rekommendationer från folkhälsomyndigheten: Känner du minsta symtom – stanna hemma! Ta inte varandra i hand, försöka håll avstånd och tillämpa god handhygien. Tänk på att även hunden är en ”yta” som kan vara smittbärande.

* Kom ihåg att gällande rekommendationer från myndigheter och dylikt snabbt kan komma att ändras och därmed också vår verksamhet. Håll dig därför uppdaterad via vår hemsida och facebooksida. Berörda kursdeltagare informeras direkt via mejl.

Så här säger texten från SKK som vi måste förhålla oss till:
CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas.

 Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Ta han om varandra i dessa tider! //Styrelsen