Styrelsen bjuder in till medlemsmöte!

Medlemsmöte Östhammars hundungdom, 2020-08-20 kl. 18 på klubbens anläggning

– Informationsmöte om klubbens framtid

Östhammars Hundungdoms styrelse hälsar alla medlemmar till möte för att diskutera de alternativ vi har framöver.

Som flera säkert redan vet har kommunen planer på att anlägga industrimark vid Askön. Enligt plankartan för detta kommer även hundklubbarnas områden att förvandlas till industritomter. Vi behöver således börja fundera över vår framtid.

Östhammars brukshundklubb för en dialog med kommunen om att eventuellt köpa den mark där deras anläggning ligger idag. ÖBK har kontaktat oss och erbjudit en sammanslagning i så fall. 

Detta skulle givetvis ändra en del förutsättningar för er medlemmar och vi vill givetvis att ni ska ha möjlighet att vara med och påverka samt komma med egna idéer.

Så även om det är ganska kort varsel, hoppas vi att så många medlemmar som möjligt deltar med sina tankar och funderingar – det är ni som gör klubben!

OBS! P.g.a. Corona krävs föranmälan senast 19/8 via mejl till osthammarshu@gmail.com

Har ni inte möjlighet att deltaga går det givetvis bra att kontakta styrelsen med frågor!

Mvh styrelsen, Östhammars hundungdom